معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی:

روانسازی و ارتقای سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری امری ضروری برای بهبود شاخص های توسعه استان بشمار می رود

روانسازی و ارتقای سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری امری ضروری برای بهبود شاخص های توسعه استان بشمار می رود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه رفع موانع سرمایه گذاری به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است گفت: روانسازی و ارتقای سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری برای بهبود شاخص های توسعه استان امری ضروری است.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ بهنام شهدی در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری ضمن تاکید بر اهتمام جدی دستگاههای اجرایی به رفع موانع سرمایه گذاری و تکریم سرمایه گذار افزود: فرصت سوزی و تعلل در امر پاسخگویی به درخواست های سرمایه گذاران به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی با اشاره به اینکه ارتقای سامانه پنجره واحد از جمله رویکردهای جدی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری بشمار می رود ادامه داد: کسب رتبه نخست کشور برای دو فصل متوالی در بهبود شاخص کسب و کار بیانگر اراده و عزم مدیران استانی برای حمایت از سرمایه گذاری است با این وجود نیاز است تا تلاش بیشتری انجام پذیرد.

شهدی گفت: دستیابی به رشد فراگیر و کسب اشتغالی پایدار در گرو سرمایه گذاری در بخش گردشگری است و رفع موانع سرمایه گذاری در این بخش در دستور کار مدیران قرار بگیرد‌.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی حذف پروسه استعلامات موازی، توجه به فاکتور زمان و روانسازی روند سرمایه گذاری را از ملزومات توسعه پایدار اقتصادی برشمرد.

در این جلسه مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در بخش های گردشگری و کشاورزی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.