بازدید استاندار آذربایجان غربی از زیرساخت های توسعه مرز سرو

بازدید استاندار آذربایجان غربی از زیرساخت های توسعه مرز سرو
محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی از زیرساخت های توسعه مرز سرو بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی؛ طرح ملی احداث بزرگراه ارومیه به نازلو و سرو به طول ۵٠ کیلومتر در ۵ قطعه اجرا می‌شود که عملیات چهارخطه شدن محور در قطعات ١، ٢ و ۵ در سال‌های گذشته تکمیل شده و در حال حاضر عملیات راهسازی در قطعات ٣ و۴ به طول ١٣ کیلومتر اجرا می شود.

تکمیل طرح احداث بزرگراه ارومیه به نازلو و سرو با توجه به اهمیت این محور در دسترسی به پایانه مرزی سرو و حمل و نقل بین‌المللی نقش بسزایی دارد.

سالن مسافری پایانه مرزی سرو نیز با متراژ ۴ هزار و ۱۶۰ مترمربع و ۷ هزار متر مربع محوطه سالن از ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است. تاکنون برای این پروژه ۲۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.