تقدیر مدیر کل روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی از عکاس خبری ایسنا

تقدیر مدیر کل روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی از عکاس خبری ایسنا
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری آذربایجان غربی از سهیل فرجی عکاس خبری ایسنا تقدیرکرد.

حسام شیرازه محبت با اهدای لوح و هدایایی کسب لوح تقدیر انجمن صنفی عکاسان ایران با درجه عالی را به سهیل فرجی عکاس خبری خبرگزاری ایسنا تبریک گفت.