حضور مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری آذربایجان غربی در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر بچه های مسجد

اختتامیه دومین جشنواره تئاتر بچه های مسجد با حضور مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری آذربایجان غربی برگزار شد.