آلبوم تصویری/ استقرار نخستین بالگرد اورژانس هوایی در فرودگاه ارومیه با حضور استاندار آذربایجان غربی- ۹۸/۱/۴