علیلو در بازدید و گفتگو با بانوان مبتلا به مواد مخدر؛

وجود زنان قوی و با اراده را موجب اقتدار و نماد قدرت جامعه است

وجود زنان قوی و با اراده را موجب اقتدار و نماد قدرت جامعه است
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی با همراهی مسئولین استانی از کمپ های ترک اعتیاد مرکز استان به ویژه کمپ ترک اعتیاد بانوان بازدید بعمل آورد.

علیلو در بازدید و گفتگو با بانوان مبتلا به مواد مخدر،ضمن شنیدن سخنان و مسائل و مشکلات این بانوان و دلایل ابتلا آنان به مواد مخدر،عوامل موجود در جهت عدم پیشگیری و آگاهی بخشی به زنان را ضعیف و ناکافی قلمداد کرد.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری با اشاره به الگوهای دینی و برتر از جمله حضرت زینب(س)، وجود زنان قوی و با اراده را موجب اقتدار و نماد قدرت جامعه دانست و افزود:خطا خاصیت طبیعت انسانی است لذا در این مسیر باید به خطاها و اشتباهات با دید امتحان نگریست و در جهت موفقیت در این آزمونها،با روحیه ای قوی و القاء حس ارزشمندی و تعریف اهداف روشن، با عبرت آموزی از خطاها و لغزشها در جهت زندگی بهتر گام برداشت.