آلبوم تصویری/ برگزاری دومین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران به ریاست استاندار آذربایجان غربی- 98.1.7