بازدید استاندار آذربایجان غربی از سد مخزنی کانی سیب شهرستان پیرانشهر+ آلبوم تصویری