در دیدار رئیس هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر با استاندار شهریاری عنوان شد؛

بیمه روستائیان یکی از اولویتهای اساسی در برنامه ریزی های توسعه ای آذربایجان غربی

بیمه روستائیان یکی از اولویتهای اساسی در برنامه ریزی های توسعه ای آذربایجان غربی
استاندار آذربایجان غربی در جریان دیدار رئیس هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با تاکید بر نقش بیمه به عنوان ابزاری موثر در جلوگیری از مهاجرت روستائیان تصریح کرد: از دوسال گذشته از محل سوخت مرزنشینان راهکارهای توسعه این مناطق در دستور کار قرار گرفته و بیمه منازل روستایی و خدمات درمانی و آموزشی در این راستا به روستائیان مستقر در ۲۰ کیلومتر نوار مرزی ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه فرهنگ بیمه در کشور ما ضعیف است، افزود: برای گسترش چتر بیمه در مناطق روستایی اعم از بیمه اجتماعی و کشاورزی از هیچ کوششی دریغ نمی ورزیم و در برنامه ریزی های توسعه محور استان برای مناطق روستایی بیمه نقشی اساسی عهده دار است.

رئیس هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستائیان و عشایر نیز در این دیدار با تقدیر از اهتمام جدی استان در حوزه بیمه روستاییان بویژه در دوسال اخیر تصریح کرد: در حال حاضر یک میلیون و یکصدهزار بیمه شده فعال در کشور داریم که در آذربایجان غربی ۱۰۰ هزار خانوار تحت پوشش هستند.

اسداله رازانی افزود: آمادگی داریم تا نسبت به جمعیت واجد شرایط بیمه اجتماعی در مناطق روستایی استان به هر میزان که باشد اقدام نماییم.

رئیس هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی روستائیان در ادامه با اشاره به ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی که توسط دولت به مجلس ارائه و در سال ۸۴ بر اساس آن صندوق بیمه اجتماعی روستائیان شکل گرفت گفت: بر این اساس قرار شد کسانی که در بیمه‌های تأمین اجتماعی و کشوری و لشگری لحاظ نشده‌اند، مشمول این بیمه دولتی شوند.

او همچنین افزود: صندوق بیمه اجتماعی کشور از زمان شکل گیری تا کنون توفیق‌هایی زیادی داشته و بر اساس اعلام سازمان ملل، در رده کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار گرفته‌ایم اما متأسفانه عمومیت جامعه، از این اقدام ارزشمند مطلع نیستند.