سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی :

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی :
با مناسب سازی معابر و اماکن معلولین را به جامعه بازگردانیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در جلسه کارگروه مناسب سازی گفت: معلولین حرکتی و جانبازان بخشی از جامعه هستند و در عرصه‌های مختلف مشغول فعالیت میباشند و باید با مناسب سازی معابر و اماکن عمومی امکان ارتباط نزدیک با جامعه و محیط اطراف آنها را فراهم ساخت.
پیمان آرامون افزود: یکی از اصول اولیه زندگی حرکت و پویایی است و مشکلات و موانع ضمن گرفتن این حق طبیعی , مشکلات روحی را برای  این قشر از جامعه ایجاد میکند.
این مقام مسول با اشاره گزارشات دبیرخانه این کارگروه در خصوص وضعیت ارزیابی ساختمان های اداری و عمومی در حوزه مناسب سازی خاطرنشان ساخت:درآیین نامه های موجود در طراحی ساختمان ها , معابر و راهها استانداردهای طراحی و احداث تاکید شده و باید توسط مدیران, مهندسان ناظر مورد توجه باشد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی اظهار داشت: ساختمان های ادارات که از منابع اعتباری دولتی استفاده می کنند باید ضوابط مناسب سازی رعایت شودو در سایر ساختمان های دولتی و عمومی که پیش از این احداث شده نیز با تخصیص اعتبار نسبت به اصلاح ورودی ها و دسترسی به واحدهای داخلی اقدام  شود.