آلبوم تصویری/ تجمع مردمی «لبیک یا حسین(ع)» در ارومیه