استاندار آذربایجان غربی: تامین زیرساخت های آموزشی،کاهش نرخ بیسوادی و ارائه خدمات کالبدی در مناطق حاشیه نشین و محروم به صورت جدی پیگیری می شود

استاندار آذربایجان غربی:   تامین زیرساخت های آموزشی،کاهش نرخ بیسوادی و ارائه خدمات کالبدی در مناطق حاشیه نشین و محروم به صورت جدی پیگیری می شود
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه عقب ماندگی استان در شاخص زیرساخت های آموزشی و نیز نرخ بالای بیسوادی یکی از علل وقوع آسیب های اجتماعی بشمار می رود گفت: برای جبران این وضعیت تامین زیرساخت های آموزشی و ارائه خدمات به مناطق حاشیه نشین و روستایی را به صورت جدی در دوسال اخیر از طریق اختصاص اعتبارات ویژه و ایجاد پویایی در مدیریت ها پیگیر هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی؛ محمد مهدی شهریاری در جریان دیدار معاون امور آسیب های و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور با تشریح وضعیت استان و فعالیت ۹ دفتر تسهیل گری، ارائه خدمات در مبدا و جلوگیری از موازی کاری در ارائه خدمات کالبدی در مناطق حاشیه نشین را از جمله راهکارهای اثربخشی اقدامات پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانست و تصریح کرد: سال گذشته با تخصیص اعتبارات ویژه ۵ هزار بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش برگشتند.

معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور نیز در این دیدار ضمن تقدیر از اهتمام جدی مقام عالی استان در روانسازی برنامه های حمایتی و پیشگیرانه و نیز توسعه زیرساخت های آموزشی از این خبر داد که در حال حاضر ۲۰۰ محله در ۲۲ استان کشور از طریق ۱۳۰ دفتر تسهیل گری خدمات مورد نظر برای کاهش آسیب های اجتماعی را دریافت می کنند.

رضا محبوبی با اشاره به انسجام مطلوبی که در دفاتر تسهیل گری استان حاکم شده افزود: نگاه ما به دفاتر تسهیل گری این نبوده که مطالبه گر و نق زننده به مسئولین باشد بلکه در جهت توانمند سازی محلات هدف با برنامه های علمی و مشاوره ای حداکثر ظرف مدت ۵ سال نسبت به توانمندسازی محلات هدف اقدام نمایند.