بازدید سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی ازعملیات مرمت خط انتقال آب شرب تقاطع مدرس / خطوط انتقال آب شرب واقع در زیرتقاطع های غیرهمسطح ساماندهی می شوند سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری درحاشیه

بازدید سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی ازعملیات مرمت خط انتقال آب شرب تقاطع مدرس / خطوط انتقال آب شرب واقع در زیرتقاطع های غیرهمسطح ساماندهی می شوند سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری درحاشیه
بازدید سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی ازعملیات مرمت خط انتقال آب شرب تقاطع مدرس / خطوط انتقال آب شرب واقع در زیرتقاطع های غیرهمسطح ساماندهی می شوند

بازدید سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی ازعملیات مرمت خط انتقال آب شرب تقاطع مدرس / خطوط انتقال آب شرب واقع در زیرتقاطع های غیرهمسطح ساماندهی می شوند

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری درحاشیه بازدید ازعملیات مرمت خط انتقال آب شرب واقع در تقاطع مدرس با اعلام این خبر گفت:پایداری خطوط انتقال آب شرب و جلوگیری ازوقوع حوادث در شبکه انتقال بسیار پراهمیت بوده و با توجه به اینکه در تعدادی از تقاطع های غیرهمسطح شهرشامل ( تقاطع مادر ، میرزای شیرازی و مدرس ) شبکه اصلی انتقال آب در زیر پل ها مدفون مانده اند و برای اطمینان از پایداری شبکه توزیع بزودی با تهیه طرحی عملیات جابجایی این خطوط اجرایی می شود.

پیمان آرامون در ادامه از تلاش های مجموعه کارکنان شرکت آب و فاضلاب شهری استان تقدیر کرد.

براساس اعلام مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان تا ساعتی دیگر با اتمام عملیات مرمت این خط لوله، مشکل قطعی آب تعدادی از مناطق شهر ارومیه برطرف می شود.