مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری آذربایجان غربی،

تهیه و تدوین دانشنامه در خصوص زنان نام آور استان آذربایجان غربی با حضور استاید وپژوهشگران شروع خواهیم کرد

تهیه و تدوین دانشنامه در خصوص زنان نام آور استان آذربایجان غربی با حضور استاید وپژوهشگران شروع خواهیم کرد
جلسه هماهنگی با دانشگاه الزهرا شعبه ارومیه در راستای تفاهم نامه منعقده فی مابین این دانشگاه و استانداری در روز چهارشنبه ١٩ تیر ماه سال ٩٨ در محل دفتر امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور بانوان وخانواده استانداری آذربایجان غربی،جلسه هماهنگی با دانشگاه الزهرا شعبه ارومیه در راستای تفاهم نامه منعقده فی مابین این دانشگاه واستانداری در محل دفتر امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی برگزار شد.

در این جلسه توافق نهایی در راستای برگزاری کارگاههای آموزشی تحکیم و تقویت بنیان خانواده،سلسله نشست های تخصصی زن و خانواده،تربیت جنسی کودک و نوجوان،دوره های آموزشی فرزند پروی و مدیریت مالی زنان در خانواده توسط دانشگاه الزهرا صورت گرفت.

علیلو،مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری از عدم وجود دانشنامه ای در خصوص زنان نام آور استان آذربایجان غربی اظهار تاسف کرد و اعلام نمود: در نظر داریم تا با حضور اساتید و پژوهشگران استان و پس از بررسی برنامه های ارائه شده،تهیه و تدوین این دانشنامه ارزشمند در آینده نزدیک کار خود را شروع کند.

در ادامه علیلو افزود:برنامه ریزی های به عمل آمده جهت برگزاری نمایشگاه مد و لباس اسلامی در نیمه دوم سالجاری خبر داد و از همکاری دانشگاه الزهرا در برگزاری این نمایشگاه استقبال نمود.