ارسال تجهیزات فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناطق مختلف استان

ارسال تجهیزات فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناطق مختلف استان
مراسم ارسال تجهیزات فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به مناطق مختلف استان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی با حضور معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار برگزار شد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ظهر امروز در مراسم ارسال تجهیزات فرهنگی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی در محل سالن جلسات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مطرح کرد: برنامه وزارت کشور کاهش آسیب های اجتماعی است که در اثر حاشیه نشینی به وجود می آید و عمدتا به صورت اعتیاد خود را نشان می دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی؛ علی مصطفوی ضمن تاکید بر نقش آموزش افزود: آموزش های صحیح از مدرسه و خانواده به کودکان در پبشگیری از آسیب اجتماعی موثر بوده است.

وی گفت: ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ار محل تملک و دارایی به امر کاهش آسیب های اجتماعی تخصیص یافته است.