آلبوم تصویری / سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان خوی