بازدید مدیرکل امور زنان و خانواده و سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از بند نسوان ارومیه

بازدید مدیرکل امور زنان و خانواده و سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از بند نسوان ارومیه
شهلا تاجفر : دغدغه اصلی در خصوص نهاد خانواده در کشور، فروپاشی این نهاد به واسطه بروز آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد است.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی ، شهلا تاجفر، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری در بازدید از بند نسوان زندان ارومیه و در جلسه ای که در حاشیه این بازدید برگزار شد، دغدغه اصلی مسئولین را تقویت و تحکیم بنیان خانواده قلمداد نمود.
مدیر کل امور زنان و خانواده و سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری با اشاره به بروز آسیب های مختلف در خانواده و جامعه ایرانی، افزود: آنچه امروز در کشور با آن مواجه هستیم، وجود آسیب های اجتماعی مختلف و چگونگی برون رفت از این معضلات است، چرا که حقیقتا کار کردن در حوزه آسیب های اجتماعی و فرهنگی، نیازمند دقت نظر و توجه ویژه 
است.
وی در ادامه خواستار حمایت همه جانبه دستگاهها از بانوان زندانی و خانواده های آنها به ویژه کودکانی که دور از مادر و در نبود عاطفه مادری زندگی می کنند، شد .