آلبوم تصویری/ بازدید استاندار آذربایجان غربی از دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان – 98.1.3