آلبوم تصویری/ سفر یکروزه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور به شهرستان های پیرانشهر و سردشت