با حضور استاندار آذربایجان غربی صورت گرفت:

افتتاح پروژه گازرسانی به روستای یاسین آباد سردشت

افتتاح پروژه گازرسانی به روستای یاسین آباد سردشت
با حضور استاندار آذریایجان غربی  پروژه گازرسانی به روستای یاسین آباد سردشت به بهره برداری رسید.

با حضور استاندار آذریایجان غربی، پروژه گازرسانی به روستای یاسین آباد سردشت به بهره برداری رسید.

این پروژه در ادامه گازرسانی به 14 روستای محور فقه خدریان است که در دهه فجرامسال گازرسانی سه روستای این محور به طول 5766 متر به اتمام رسیده و برای انجام آن 49 میلیارد و 783 میلیون ریال هزینه شده است.

گفتنی است در دهه فجر امسال چهار پروژه دیگر اداره گاز با اعتبار 106 میلیارد و 206 میلیون ریال افتتاح و کلنگ زنی می شود که از این مجموع سه پروژه گازرسانی روستایی با اعتبار 41 میلیارد و 441 میلیون ریال است و با بهره برداری از آن 7 روستای شهرستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

همچنین در سفر استاندار آذربایجان غربی به شهرستان سردشت، سالن ورزشی چندمنظوره سرپوشیده سردشت با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال کلنگ زنی شد.

 پروژه احداث خط تغذیه و ایستگاه TBSروستاهای محور دولتو با اعتبار برآورد شده به مبلغ 64 میلیارد و 765 میلیون ریال کلنگ زنی نیز می شود.