مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غریب

حمایت از طرح مواسات خاندانی درجهت حمایت از اقوام و نزدیکان طرحی شایسته و نیازمند حمایت همه آحاد جامعه است

حمایت از طرح مواسات خاندانی درجهت حمایت از اقوام و نزدیکان  طرحی شایسته و نیازمند حمایت همه آحاد جامعه است
پریسا علیلو مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در جلسه جمعیت بانوان فرهیخته عرصه فرهنگی و دینی در حوزه علمیه الزهرا (س) حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور بانوان وخانواده استانداری آذربایجان غربی،مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی در جلسه مذکور که با محوریت بحث مواسات خاندانی برگزار شد، تصریح کرد: طرح مواسات خاندانی از جهت حمایت از اقوام و نزدیکان و دستگیری از آنان، طرحی شایسته و توصیه موکد آموزه های دینی و اخلاقی است.
علیلو افزود: اجرای این طرح نیازمند بررسی تمام جوانب است که حفظ شان و منزلت این عزیزان در اولویت قرار داشته و باید دغدغه همه مان باشد تا در مسیر این کمک رسانی مبادا دچار آسیب های مختلف شویم.
وی اخلاق محوری و تکریم را از محوری ترین اقدامات در این عرصه دانست.