سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی :

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی :
باید با مناسب سازی معابرشهری و اماکن عمومی امکان آزادی حرکتی برای افراد معلول جامعه فراهم شود.

پیمان آرامون درنخستین جلسه ستاد مناسب سازی استان در سال جدید با اشاره به ضرورت توجه جدی مدیران استانی دراجرا ضوابط مناسب سازی گفت: باید با مناسب سازی معابرشهری و اماکن عمومی شرایط حضورافراد سالخورده ، معلول و کم توان که با محدودیت های مواجه اند در جامعه و تعاملات اجتماعی فراهم ساخت.

وی افزود: ساماندهی و مناسب سازی تنها به ایجاد رمپ و اصلاح هندسی معابر محدود نمی شود و باید شرایط را به گونه ای مهیا ساخت تا افراد معلول خود را جدای از جامعه نبینند و دربرقراری ارتباط و انجام امورات خود از بستر و امکانات مناسب برخوردار شوند.

سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان غربی در ادامه بر تشکیل کمیته فنی مناسب سازی به ریاست فرمانداری ها در شهرستان ها تاکید کرد و افزود: اعضای کمیته فنی تمام موارد مرتبط با نیازمندی های حضور و فعالیت عادی افراد معلول و کم توان و سالخورده را در شهرها و مراکز دهستان بررسی کرده و برمجموعه امکانات و اقدامات دستگاههای اجرایی و شهرداری ها برای تامین نیاز این قشر از افراد جامعه نظارت داشته باشند.

پیمان آرامون همچنین بر تخصیص ردیف بودجه اعتباری از محل اعتبارات عمرانی دستگاههای اجرایی جهت تامین اعتبار و امکانات مورد نیاز مناسب سازی تاکید کرد.

در ادامه این جلسه گزارش اجرای طرح مناسب سازی ادارات ومعابر شهری در شهرستان های پیرانشهر و شاهین دژ ارائه شد.