آلبوم تصویری / سفر یکروزه وزیر صنعت معدن و تجارت به استان آذربایجان غربی