دیدار محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی با دریا اورس سفیر ترکیه در ایران

در این دیدار درخصوص روند توسعه صادرات ، گسترش مناسبات فرهنگی و روند بازگشایی مرز کوزه رش سلماس بحث و تبادل نظر شد.