حضور سه نفر از مدیران استان در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان

سه نفر از مدیران استان چهارشنبه با حضور در محل سامانه سامد پاسخگوی سوالات و تماس های مردمی خواهند بود.

با هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت تدبیر و امید و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تاکیدات مقام عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی، مدیرکل تامین اجتماعی استان از ساعت ۹ لغایت ۱۱ ؛ مدیران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ارومیه و میاندوآب از ساعت ۱۲.۳۰ لغایت ۱۴.۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۸.۷.۱۷ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ بصورت مستقیم پاسخگوی تماس های هموطنان عزیز خواهند بود.

برنامه حضور مدیران در مورخ ۹۸.۷.۱۷ در سامد:

مدیرکل تامین اجتماعی استان از ساعت ۹ لغایت ۱۱

مدیران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ارومیه و میاندوآب از ساعت ۱۲.۳۰ لغایت ۱۴.۳۰