معرفی مدیرکل


آقای دکتر حسین سیوانی اصل مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل

شماره دفتر:31972640     ایمیل سازمانی: h.seyvaniasl@ostan-ag.gov.ir


 

معرفی همکاران بخش امور اقتصادی و بین الملل
ردیفنام کارمندانعکس سمتتلفناهم وظایف
1ذولفعلی    خیراندیش رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی31972644

مطالعات و بررسی امکانات موجود استان در زمینه های اقتصادی، کشاورزی، دامپروری،صنعتی، تولیدی و ... بمنظور بهره برداری و پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی استان- بررسی و ارزیابی فعالیت واحد های اقتصادی در استان و ارائه گزارش پیشرفت امور اقتصادی- و....

2حبیب محمد گردشکنان رئیس گروه اموربازرگانی،صنایع و معادن31972642مطالعه بررسی و آسیب شناسی صنایع و معادن استان و قوانین و مقررات ناظر برآنها- بررسی نیازهای بازرگانی استان و تهیه گزارشهای لازم در خصوص وضعیت عرضه و تقاضا در بازار- پیگیری مشکلات و مسائل مربوط به صادرات و واردات استان- و ...
3امیر شجاع زاده کارشناس هماهنگی امور بازرگانی31972654بررسی وضعیت عمومی بازرگانی داخلی و خارجی استان و ارائه گزارشهای تحلیلی- پیگیری تشکیل منظم جلسات تنظیم بازار و پیگیری مصوبات آن- جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارشهای تخصصی از وضعیت واردات و صادرات استان- همکاری در تنظیم برنامه های مربوط به توزیع کالاهای اساسی و مصرفی- و...
   کارشناس هماهنگی امور اقتصادی صنایع و معادن31972645بررسی طرح های پیشنهادی در زمینه تاسیس صنایع جدید در سطح استان-  بررسی و پیگیری مراحل اجرای برنامه های صنعتی در استان- و...
5رقیه گلصنملو کارشناس برنامه ریزی امور اقتصادی31972647انجام مطالعات و بررسی های لازم در زمینه شناخت زیر ساخت ها و استعدادهای رشد اقتصادی- انجام امور مربوط به اطلاع رسانی و ارائه گزارش سالانه توسعه اقتصادی استان در زمینه های مختلف- و ...
6لیلا رضایی کارشناس دفتر هماهنگی امور اقتصادی31972648مکاتبه،پیگیری و ابلغ قوانین و آیین نامه های ابلاغی وزارت کشور به دستگاه ای اجرایی ذیربط- جمع آوری اطلاعات ضروری از فعالیت بنگاههای اقتصادی و ارائه گزارش کارشناسی به مافوق- و...
7بهنام اسدی کارشناس هماهنگی امور صنایع و معادن31972652پیگیری به نمظور رفع مشکلات امور زیر بنایی بخش صنعت و معدن از قبیل آب، برق، گاز و سایر امکانات مورد نیاز- پیگیری مسائل و مشکلات واحد های صنعتی و معدنی و طرح در کارگروه و جلسات مرتبط و انعکاس به مسئولین ذیربط- و...
8غلامرضا کاظمی کارشناس هماهنگی امور اقتصادی (اقتصاد کشاورزی)31972651انجام مطالعه و بررسی بمنظور ارائه روشهای مناسب سرمایه گذاری در امور کشاورزی، دامپروری استان و تلاش در جهت رفع مشکلات مربوطه- بررسی سهم عوامل تولید محصولات کشاورزی  و دامی- بررسی وضعیت بهبود یا تنزل کیفیت محصولات کشاورزی و دامی -و...
9مقداد کوتان ساز کارشناس امور اقتصاد مرز نشینان31972646پیگیری مسائل و مشکلات تعاونی مرزنشینان و ارائه پیشنهاد کارشناسی- مکاتبه، پیگیری و ابلاغ قوانین و آیین نامه های ابلاغی وزارت کشور به دستگاههای مربوطه- جمع آوری اطلاعات ضروری از فعالیت بنگاههای اقتصادی و ارائه گزارش کارشناسی- و...
10فرخ فری رضایی کارشناس هماهنگی و پیگیری دفتر اقتصادی31972640

تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با مدیر مربوط و تعیین ساعت ملاقات برای آنها- پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها- پیگیری امور ارجاعی از سوی مدیر و ارائه گزارش لازم به ایشان- خلاصه نمودن گزارش های واصله و ارائه آن برای مطالعه مدیر مربوط


♦شرح وظایف دفتر امور اقتصادی


- بررسی و مطالعه در امور تولید وارایه پیشنهادات لازم در جهت رفع مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی دراستان بر اساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط .

- انجام هماهنگی‌های لازم بمنظورتشکیل  و مدیریت بازارچه‌های مرزی دراستان بر اساس ضوابط  و مقررات مربوطه و نظارت و ارزیابی عملکرد آنها با همکاری سایر واحدها و دستگاه‌های ذی‌ربط بر اساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط .

- پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی مرتبط با بازارچه‌های مرزی  و تعاونی‌های مرزنشین .

- نظارت و پیگیری امور مربوط به گندم ، آرد ونان و هماهنگی جهت ابلاغ دستورات و اجرایی شدن تصمیمات ملی در حوزه  مذکور.

- ساماندهی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط جهت اجرای مصوبات ستاد هدفمندی یارانه‌ها.

- ارزیابی وضعیت پیشرفت پروژه‌های مهم اقتصادی بخش خصوصی دراستان  و پیگیری لازم برای رفع مشکلات و موانع احتمالی آنان .

- هماهنگی و نظارت بر فرآیند تهیه و توزیع  کالا و مایحتاج عمومی و رسیدگی به امور مرتبط  به تنظیم بازار کالا و خدمات استان .

- انجام هماهنگی لازم در خصوص پیگیری مشکلات بخش صنعت و معدن استان ، شهرک‌های صنعتی و خوشه‌های صنعتی وارایه پیشنهادات درراستای رفع مشکلات به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان .

- اعمال کنترل لازم و بررسی  مسائل و مشکلات مرتبط  با زنجیره‌های تأمین و توزیع کالا و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی .

- ارائه نظرات وپیشنهادات جهت بهبود وضعیت و پیشرفت فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ، مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی  و سایر دستگاه‌های اقتصادی مرتبط  بر اساس اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط .

- هماهنگی و بررسی عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی وموسسات مالی و اعتباری و بیمه‌های دولتی دارای مجوز .

- پیگیری مسائل مربوط به ارتقاء سطح معیشت مرزنشینان با همکاری سایر واحدها و دستگاه‌های ذی‌ربط استان .

- هماهنگی و همکاری با واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی دربخشهای مختلف اقتصادی (صنعت و معدن ، کشاورزی ، خدماتی و منابع طبیعی استان).

- هدایت و راهبری امور مربوط به توسعه مناطق مختلف استان ، ازجمله اخذ آمار و اطلاعات لازم و طرح موضوعات در کمسیون‌ها، شوراها و ستادها و کمیته‌های ذی‌ربط جهت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و ارائه تحلیل‌های لازم به مسئولین ذی‌ربط .

- شرکت در جلسات مربوط  به امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای ( کمیسیون ها ، شوراها ، ستادها ، کارگروه‌ها و کمیته‌ها وزیر مجموعه‌های آنان ).

- نظارت و هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی مسئول درامرصادرات به‌منظور تحقق اهداف و تکالیف مرتبط مندرج در سند راهبردملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، سند توسعه استان وسایرسیاست‌های کلان اقتصادی .

- ایجاد  هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول درامرصادرات به‌منظور فراهم نمودن تسهیلات لازم برای توسعه صادرات خدمات به‌ویژه خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت کالا از استان .

- هماهنگی  به‌منظور تدوین و اجرای برنامه‌های حمایتی ، هدایتی ، فنی وزیر بنایی بخش صادرات استان درراستای اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مربوط .

- پیگیری برنامه‌های مربوط به توسعه صادرات استان در چارچوب سیاست‌های ابلاغی .

- شناسایی  و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی – صنعتی  .

- پیگیری و نظارت  برنامه‌ی  راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مبادلات مرزی ( مناطق آزاد و ویژه ، بازارچه‌های مرزی ، اسکله‌های خاص ).