معرفی مدیر کل

عارف خدرلو

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها

تحصیلات:

- دیپلم ریاضی فیزیک (1377) سلماس

- لیسانس مهندسی عمران (1382) دانشگاه ارومیه

- کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه (1388) دانشگاه ارومیه

- دکترای تخصصی مهندسی عمران گرایش زلزله (در مرحله رساله) دانشگاه آزاد تهران واحد جنوب

سوابق:

- کارشناس فنی بهشداری کوهسار شهرستان سلماس (1386)

- مدرس دانشگاه آزاد شهرستان سلماس

- کارشناس فنی فرمانداری شهرستان سلماس و مسئول دفتر فنی

- دبیر مدیریت بحران شهرستان سلماس

- عامل ذیحساب فرمانداری شهرستان سلماس

- بخشداری کوهسار شهرستان سلماس (1393/11/29 الی 1397/05/21)

- مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی (1397/05/21 الی ...)