استاندار آذربایجان غربی:

پیشگیری مهمترین رکن مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد است

پیشگیری مهمترین رکن مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد است
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ناگزیر به فعالیت گسترده تر و موثرتر در حوزه پیشگیری از اعتیاد هستیم، گفت: فعالیت در این حوزه، بار بخش‌های دیگر در راستای مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد را کاهش می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان عصر امروز در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: رویکرد اصلی در راستای مبارزه با مواد مخدر و بلای خانمان سوز اعتیاد، پیشگیرانه است و در این راستا وظایف آموزش و پرورش و رسانه‌ها بسیار بیشتر خواهد بود.

وی اضافه کرد: با مدیریت آموزش و پرورش، آموزش‌های لازم در راستای مقابله با معضل اعتیاد در جامعه به کادر آموزشی، کارکنان، دانش آموزان و والدین آنان داده شود.

معتمدیان ادامه داد: البته باید به سمت اقدامات موثر و اثرگذار در حوزه‌های مختلف حرکت کنیم و برنامه ریزی نوینی در این خصوص داشته باشیم.

استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: یکی از اقداماتی که باید با راهبری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در دستور کار جدی قرار گیرد، تولید محتوای مناسب برای اقشار مختلف به ویژه دانش آموزان و خانواده‌های آنان است.

معتمدیان افزود: هنر ‌ما مدیران این است که موضوعات را مدیریت کرده و اجازه ندهیم بیشترین بار مبارزه بر دوش کمیته مقابله با مواد مخدر باشد.

وی بر بازخوردگیری از اقدامات صورت گرفته به ویژه در حوزه فرهنگی و پیشگیری تاکید کرده و گفت: باید آثار اقدامات در جامعه دیده شود و در این بررسی‌ها، استمرار نیز داشته باشیم.

معتمدیان با تاکید بر اینکه به صورت مستمر خطرات مواد مخدر به مردم گفته شود، افزود: در این راستا، باید ضعف‌ها را به سرعت برطرف کنیم و هم افزایی توسط نهادهای مختلف نیز وجود داشته باشد.