مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی :

سازمان های مردم نهاد تخصصی استان، شبکه سازی می شوند

سازمان های مردم نهاد تخصصی استان، شبکه سازی می شوند
مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی از شبکه سازی سازمانهای مردم نهاد استان در راستای ایجاد هم افزایی و تخصصی نمودن سمن ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، سیدهادی طباطبایی در دومین جلسه اتاق فکر سازمانهای مردم نهاد استان که امروز در استانداری برگزار شد، با بیان اینکه در حال حاضر سازمانهای مردم نهاد با اهداف مشترک زیادی در استان وجود دارند که از نهادها و دستگاههای مختلف مجوز فعالیت دارند و بصورت موازی و همسو حرکت فعالیت می کنند، گفت: شبکه سازی سازمان های مردم نهاد با هدف تخصصی نمودن و ایجاد هم افزایی در بین سمن ها ایجاد می شود.

وی افزود: ایجاد انسجام و وحدت رویه در بین فعالین سازمانهای مردم نهاد، پایش فعالیت سمن ها و تشکل ها در موضوعات تخصصی ، ایجاد بستر تعامل در بین تشکل ها از دیگر اهداف شبکه سازی سازمانهای مردم نهاد است.

وی به ایجاد خانه تشکل های سازمانهای مردم نهاد اشاره کرد و گفت: ایجاد این خانه تشکل ها و شبکه سازی سازمانهای مردم نهاد از اهداف ماست و  بعد از شبکه سازی تشکل ها این سازمان ها در قالب شبکه های سازمانهای مردم نهاد در خانه  تشکل ها فعالیت خواهند کرد.

طباطبایی، سازمانهای مردم نهاد را بازوی توانمند و حلقه اتصال حاکمیت با مردم عنوان نمود و گفت: سازمانهای مردم نهاد در بحث کرونا به خوبی به وظیفه خود عمل نمودند و نشان دادند که در زمان نیاز می توانند به خوبی به یاری سیستم حاکمیتی بیایند و برای استقرار مطلوب برنامه ها کمک کنند.

وی همچنین در ادامه بر ضرورت ساماندهی موسسات خیریه اشاره نمود و اظهار داشت: عدم شفافیت برخی از مجموعه های خیریه باعث از بین رفتن اعتماد عمومی می شود لذا ضروریست سازمانهای مردم نهاد که در زمینه های خیریه فعالیت دارند ساماندهی شوند .

برگزاری دوره آموزشی در خصوص افزایش توانمندی سمن ها در مدیریت بحران و مقابله با آتش سوزی، راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی سازمانهای مردم نهاد از برنامه هایی بود که مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی در این جلسه به آن اشاره نمود.