برگزاری جلسه بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز به ریاست معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی

برگزاری جلسه بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز به ریاست معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی بر رعایت قوانین و مقررات و نظارت اصولی بیش از پیش بر ساخت و سازها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی ، آیدین رحمانی در جلسه بررسی وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز که امروز در استانداری برگزار شد ، گفت : موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز موضوعی مهم و حائز اهمیت است که هم رسالت قانونی و هم تکلیف انسانی ما به شمار می رود و در این راستا برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار باید برنامه ریزی خوب ، دقیق و منظمی داشته باشیم .


معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی بر نظارت به ساخت و سازها بصورت مهندسی و اصولی تاکید کرد و گفت: لازمه هر ساخت و سازی این است که استحکام سازه ای مطابق قانون و مقررات به مرحله عمل برسند و در این راستا نظارت های اصولی صورت گیرد .

وی با بیان اینکه  در این راستا همه دستگاههای مربوطه مسئولیت و تکلیف دارند، اظهار داشت: طبیعی است شهرداران با توجه به کثرت مسئولیت ها و وظایف ، نظارت بر ساخت و سازها به عنوان اولویت اول کاری شان محسوب نشود و یا کیفیت لازم در این خصوص لحاظ نشود ولی با توجه به اینکه رسالت راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان استحکام ساخت و سازها است لذا باید در این خصوص هماهنگی های لازم بوجود آید و ضمن رعایت قوانین نظارت های اصولی انجام شود و در نهایت ساختمانهایی که پایان کار می خواهند بگیرند در هر شرایطی باید شناسنامه فنی ساختمان را داشته باشند.