جلسه شورای سیاستگذاری .و راهبردی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

جلسه شورای سیاستگذاری .و راهبردی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی