استقبال سرپرست معاونت امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از مسافران قطار

با استقبال سرپرست معاونت امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی مسافران قطار مشهد به ارومیه وارد ایستگاه راه آهن ارومیه شدند.