نشست خبری ریاست محترم جمهور در پایان سفر به آذربایجان غربی