بازدید استاندار آذربایجان غربی از روند احداث بیمارستان 300 تختخوابی فوق تخصصی زنان ارومیه