آلبوم تصویری / ایستگاه راه آهن ارومیه با حضور ریاست محترم جمهور

با حضور رییس محترم جمهور ایستگاه راه آهن ارومیه به بهره برداری رسید.