آلبوم تصویری/ افتتاح بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی با حضور رییس جمهور محترم

بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی با حضور رییس جمهور به بهره برداری رسید.