آلبوم تصویری / سفر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذزبایجان غربی به شهرستان بوکان

آلبوم تصویری / سفر معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذزبایجان غربی به شهرستان بوکان