جلسه شورای اداری آذربایجان غربی با حضور رییس محترم جمهور

جلسه شورای اداری آذربایجان غربی با حضور رییس محترم جمهور