سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان غربی منصوب شد
محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، جعفر ذوالفقارى را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان غربی منصوب کرد.
  • شنبه 14 اسفند 1400 ساعت 11:39