با حکم استاندار آذربایجان غربی شهردار یولاگلدی منصوب شد

با حکم استاندار آذربایجان غربی شهردار یولاگلدی منصوب شد
با حکم محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی جواد جاهیدی به عنوان شهردار یولاگلدی منصوب شد

 در این حکم آمده است:
در اجرای تبصره 3 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصلاحات و الحاقات مورخ 20/4/1396 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد شماره 26 مورخ 11/6/1398 شورای اسلامی شهر یولاگلدی، به موجب این حکم به عنوان شهردار شهر یولاگلدی تعیین و منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و با بکارگیری کلیه ظرفیت های مادی و معنوی مدیریت شهری و دستگاه های اجرایی شهرستان شوط و با رعایت دقیق قوانین و مقررات، در توسعه و عمران و آبادانی شهر یولاگلدی، همراه موفق و پیروز باشید.