سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی
تکمیل پروژه های نیمه تمام و فرهنگسازی صرفه جویی در مصرف آب باید جدی پیگیری شود.

پیمان آرامون در جلسه معارفه سرپرست مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان با اشاره به خشکسالی های سال‌های اخیر و برنامه‌های دولت در مدیریت منابع آب و احیای دریاچه ارومیه گفت: آذربایجان غربی به رغم اینکه دیرباز به عنوان یکی از مناطق پرآب مشهور بوده  از سال 87 با چالش جدی کم آبی مواجه شده است و از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید  اقدامات بسیار اساسی در گذر از این بحران و احیای دریاچه اجرایی شده است که باید در ادامه آن بدور از هرگونه اقدامات نمایشی و تبلیغی در گذشته در راستای حفط منابع با ارزش آب و تکمیل طرح های نیمه تمام باید بطور جدی پیگیری شود.

وی افزود: براساس برنامه جامع احیای دریاچه ارومیه اجرای چند پروژه از جمله انتقال پساب فاضلاب به دریاچه برعهده شرکت آب و فاضلاب شهری نهاده شده است که باید در جهت کمک به تثبیت دریاچه و احیای آن نسبت به اتمام پروژه ها اهتمام ویژه ای شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در آدامه سخنان خود بر تعریف مدلهای کارآمد جذب سرمایه های بخش خصوصی در پروژه‌های شرکت آب و فاضلاب، اصلاح شبکه های فرسوده شهری و روستایی و ارتقاء سطح خدمات شرکت به مشترکان تاکید کرد. 

خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز در این مراسم از اتمام مراحل طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی در استانها خبر داد و گفت: بر اساس این طرح و با هدف ارتقاء سطح خدمات به مردم شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی بزودی با تصویب در هیات دولت و با دستور ریاست محترم جمهوری به یک شرکت واحد یکپارچه سازی خواهند شد. 

وی افزود: در این ساختار جدید با اصلاحاتی که در اساسنامه شرکت انجام شده سهامی شرکت آب و فاضلاب بصورت غیر دولتی خواهد شد. 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در ادامه بر گسترش خدمات شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی اشاره کرد و افزود: با تکمیل زیرساخت‌های شبکه خدمات رسانی تمامی خدمات شرکت به مشتریان بصورت غیر حضوری ارائه خواهد شد. 

در ادامه این مراسم آقای علیرضا رضوی با حفظ سمت به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی معرفی شد.