انتخاب دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی بعنوان دفتر امور روستایی و شوراهای برتر کشور

انتخاب دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی بعنوان دفتر امور روستایی و شوراهای برتر کشور

نشست مدیران کل دفاتر روستایی استانداریها با حضور دکتر ابتکار معاون رئیس جمهوری، معاون عمرانی وزیر کشور و جمعی دیگر از مدیران و مسئولان برگزار و در این نشست دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان غربی بعنوان دفتر امور روستایی و شوراهای برتر کشور انتخاب و معرفی شد.

 سی و دومین نشست فصلی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری ها با حضور خانم دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور، دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و جمعی دیگر از مدیران و مسئولان به میزبانی استانداری تهران برگزار شد.

دکتر جمالی نژاد در این نشست توزیع عادلانه امکانات و خدمات را مقدمه توزیع متوازن جمعیت دکر نمود و گفت: رسیدگی به روستاها و شهرهای کوچک و میانی از اولویتهای وزارت کشور است.

وی با اشاره به استقرار ۳۷ هزارو ۵۹ دهیاری در روستاها، افزود:۸۰ درصد اعتباراتی که از بدو تاسیس دهیاریها به آنها پرداخت شده در دولتهای یازدهم و دوازدهم انجام گرفته است.

وی همچنین از پرداخت بیش از ۱۹۰ میلیارد تومان تسهیلات به طرحهای درآمدزا و اقتصادی دهیاریها خبر داد و در ادامه گفت:درحال حاضر ۲۵۷۶ دهیاری زن در کشور مشغول فعالیت هستند.

دراین نشست اقدامات حوزه معاونت امور دهیاریها و سایر دفاتر تخصصی سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور در حوزه دهیاری ها و امور روستایی از سوی معاونان و مدیران کل مربوطه و همچنین گزارش کار کارگروه های تخصصی این نشست از سوی دبیران آنها بیان و در خصوص موضوعات مطرح در این حوزه تبادل نظر صورت گرفت.