با حضور معاون استاندار آذربایجان غربی امکان صادرات گاز از مسیر رازی و سرو به کشور ترکیه بررسی شد

با حضور معاون استاندار آذربایجان غربی امکان صادرات گاز از مسیر رازی و سرو به کشور ترکیه بررسی شد
با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی امکان صادرات گاز از مسیر رازی و سرو به شهر وان کشور ترکیه بررسی شد.

حسینی در این جلسه که در محل استانداری ترتیب یافت، با اشاره به ظرفیت های استان آذربایجان غربی در توسعه مراودات تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه گفت: امکان صادرات گاز از مسیر رازی و سرو به کشور ترکیه وجود دارد و شرکت های ترکیه می توانند از این ظرفیت بزرگ برای تامین نیازهای گازی منطقه خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح امکانات صادرات گاز از طریق ایجاد خط لوله و همچنین از طریق ایجاد ایستگاه ویژه برای انتقال گاز از طریق تانکرهای ویژه حمل گاز طبیعی وجود دارد.

وی افزود: شرکت گاز نیز از این طرح استقبال کرده و آماده سرمایه گذاری در این بخش است.