برگزاری نهمین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی

برگزاری نهمین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی
نهمین جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی برگزار شد.

در این جلسه شهدی با اشاره به وجود 750 هزار تن سیب در سردخانه های آذربایجان غربی و لزوم برنامه ریزی برای صادرات این محصول از استان به بازارهای خارجی، گفت: با توجه به افت کیفیت این محصول در مدت زیاد نگهداری در سردخانه، ضروری است مسئولان استانی و بویژه جهاد کشاورزی، گمرک و سازمان صنعت معدن و تجارت استان، برنامه ریزی مناسب برای صادرات سیب استان داشته باشند .

وی ادامه داد: باید به گونه برنامه ریزی شود تا با تسهیل روند صادرات سیب استان، بخش عمده این محصول تا پایان سال صادر شود.

وی از مدیران گمرک تمرچین نیز خواست تا زمینه را برای صاردات شبانه روزسیب از این گمرک را فراهم کرده تا صادر کنندگان بتوانند در حداقل زمان محصول سیب را از گمرک خارج کنند تا سیب صادراتی در زمان خروج از گمرک دچار افت و کاهش کیفیت نشود.