معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی: تمام تلاش خود را برای فعال کردن واحد های راکد استان انجام می دهیم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی:  تمام تلاش خود را برای فعال کردن واحد های راکد استان انجام می دهیم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت فعال نمودن واحد های راکد و نیمه تعطیل در استان در شرایط کنونی، گفت: تمام تلاش خود را برای فعال کردن واحد های راکد استان انجام می دهیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، شهدی در اولین جلسه هیات خبرگان بانکی استان، با اشاره به شرایط اقتصادی ویژه استان و تحریم های ظالمالنه علیه کشورمان، گفت: یکی از راهکارهای برون رفت از این شرایط و تامین نیازهای کشور، فعال کردن واحد های نیمه تمام ، راکد و نیمه تعطیل است .

وی با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات کنونی جامعه بیکاری است، ادامه داد: بدون شک فعال شدن واحد های راکد و نیمه تعطیل می تواند در ایجاد فرصت های اشتغال بسیار موثر باشد.

وی ادامه  داد: از تمامی راهکارهای قانونی برای حمایت از فعال شدن واحد های راکد و نیمه راکد استفاده می کنیم تا با رفع مشکلات این واحد ها شاهد فعال شدن چرخه تولید آنها باشیم.

وی از تشکیل هیات نخبگان بانکی در راستای حل مشکلات واحد های راکد در استان خبر داد و گفت: هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان بر اساس تبصره ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوبه هیات محترم وزیران تشکیل شده است.