آلبوم تصویری/ آئین کلنگ زنی خانه جوانان ارومیه و سالن های ورزشی تخصصی جانبازان و معلولین، نابینایان و کم بینایان، بیماران خاص و پیوند اعضا و ناشنوایان با حضور استاندار آذربایجان غربی