معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی خبر داد: درسال گذشته تراز تجاری استان در تجارت مرزی به مثبت یک میلیارد دلار رسید

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی خبر داد:  درسال گذشته تراز تجاری استان در تجارت مرزی  به مثبت یک میلیارد دلار رسید
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به صادرات یک میلیارد د و 850 میلیون دلار و واردات حدود 850 میلون دلار از مرزهای استان در سال گذشته، گفت: درسال گذشته تراز تجاری استان در تجارت مرزی و صادرات و واردات به مثبت یک میلیارد دلار رسید.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی،  شهدی در اولین جلسه شورای مبادلات مرزی استان،  گفت: 54 درصد از صادرات استان از بازارچه ای مرزی و 76 درصد نیز از گمرکات استان انجام شده است.

وی با اشاره به واردات حدود 850 میلیون دلار انواع کالا از مرزهای استان هد کشور، ادامه داد: 81 درصد از این میزان واردات از گمرکات و بقیه نیز از بازارچه های مرزی استان صورت گرفته است.

وی همچنین از سهمیه 100 میلیون دلاری واردات از بازارچه های مرزی استان در سال جاری خبر داد و گفت: این میزان سهیمه برابر 50 درصد واردات کل بازرچه های مرزی کشور است که به بازارچه های مرزی استان آذربایجان غربی اختصاص یافته است.

در این جلسه طرح ایجاد بازاچه های موقت مرزی توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان مطرح و در خصوص نحوه فعالیت و شکل گیری و روند دریافت مجوزهای لازم در این زمینه  بحث و تبدل نظر شد .