آلبوم تصویری/ برگزاری مراسم روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی به ریاست استاندار آذربایجان غربی