جلسه هماهنگی کنترل و پایش سوخت در داخل گمرکات استان آذربایجان غربی برگزار شد

جلسه هماهنگی کنترل و پایش سوخت در داخل گمرکات استان آذربایجان غربی برگزار شد
جلسه هماهنگی کنترل و پایش سوخت در داخل گمرکات استان آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه، حسنخانی مدیر کل انتظامی و امنیتی استانداری آذربایجان غربی در این جلسه ضمن تاکید بر هماهنگی بیشتر سازمانهای مستقر در محوطه گمرکی گفت: در راستای اجرای آخرین مصوبه هیات دولت در مورد پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت باید جانمایی مکان پایش و کنترل سوخت در تمامی مرزها با نظر نمایندگان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در داخل محوطه گمرکات مرزی صورتجلسه گردد.

حسنخانی دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان افزود: اهتمام جدی برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت با همکاری و تعامل سازمانهای متولی در استان آذربایجان غربی وجود دارد و باید در این مسیر با اقتصاد پنهان و عرضه خارج از شبکه سوخت برخورد کرد.

احمد مجرد گفت: خوشبختانه با تعامل و هماهنگی مطلوب سازمانهای متولی در مرزها و کنترل هنگ مرزی، قاچاق سوخت از مبادی غیررسمی تقریبا در حد صفر می باشد.

وی گفت: استقرار کنترل و پایش سوخت در داخل محوطه گمرکی و نزدیک شدن به نقطه صفر مرزی کمک شایانی برای حذف گالن بدستها و فروش خارج از شبکه به رانندگان کامیونها خواهد نمود.

مجرد با بیان مطلب فوق ابراز داشت: هراندازه نرخ فروش مرزی سوخت به نرخ سوخت در انسوی مرزها نزدیکتر باشد به همان میزان از خروج سوخت به عنوان سرمایه ملی جلوگیری خواهد شد.

در این جلسه مدیران و نمایندگان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب، راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، گمرک، هنگ مرزی و همچنین روسای ادارات نفت، گمرک، راهداری و حمل و نقل جاده ای مستقر در مرزهای منطقه نیز حضور داشتند.