جلسه قرارگاه سایبری پدافند غیرعامل استان آذربایجان غربی برگزار شد

جلسه قرارگاه سایبری پدافند غیرعامل استان آذربایجان غربی برگزار شد
جلسه قرارگاه سایبری پدافند غیرعامل استان بریاست معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی استانداری و باحضور اعضای قرارگاه در محل استانداری برگزار شد.

معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی استاندار آذربایجان غربی  با تبریک هفته پژوهش ،به اهمیت بحث پژوهش در مباحث سایبری و فناوری اطلاعات وارتباطات اشاره نمودند.

مصطفوی اظهار داشت :استان آذربایجان غربی باتوجه به هم مرزبودن  با 3 کشور ،نیازمند توجه ویژه مدیران سازمانها به رعایت بخشنامه ها ودستورالعملهای استاندارد امنیت فناوری اطلاعات می باشند.

وی ضمن اشاره به بیشتر شدن حملات سایبری و استفاده دشمنان نظام از فضای مجازی برای اخلال در امنیت سایبری کشور بر لزوم برنامه ریزی دستگاههای اجرائی برای آموزش کارکنان ومدیران تاکید کرد.

درادامه  مدیران عضو قرارگاه پدافند سایبری گزارشی از اقدامات بعمل آمده در راستای مصوبات جلسات قبلی ارائه نمودند در این جلسه تصمیماتی در جهت ترفیع مشکلات و آسیبهای احصاء شده دستگاههای اجرائی استان اتخاذ گردید.